BOKNINGSVILLKOR

Dessa villkor gäller bokningar på Hemavans Wärdshus för privatpersoner. Villkor för bokning, avbokning och ändring av bokningar för grupper får du separat från kundtjänst när du gör en gruppbokning.

BEKRÄFTELSE AV VILLKOR

Bokningen blir bindande när den kund som anges som kontaktperson har betalat för hotellrummet i samband med bokningen och fått Hemavans Wärdshus (i fortsättningen "säljarens") bekräftelse på bokningen per e-post. Bokningar görs på Internet på adressen www.hemavanswardshus.se eller direkt via hemavan .happybooking.se.

RÄTT TILL AVBOKNING

Kontaktpersonen har rätt att avboka beställningen avgiftsfritt senast 30 dagar innan bokningen börjar. 29-15 dagar före ankomst återbetalas 50%. Vid avbokning mindre än 14 dagar före ankomst sker ingen återbetalning

Kontaktpersonen ska göra avbokningar och ändringar av sina bokningar via telefon på 0954-30515 . Om priset för det ombokade rummet är högre än för den ursprungliga bokningen, ska kontaktpersonen betala mellanskillnaden i priserna.

FÖRFOGANDE AV RUMMET OCH UTCHECKNING

Hotellgästerna får inte släppa in utomstående personer i hotellets lokaler. Dörrkoder får inte överlåtas till andra än dem som har angetts som boende i rummet.
Gästerna ska checka ut från rummet senast kl. 11.00 på avresedagen.
Incheckning sker tidigast 15.00 på ankomstdagen.

ÅLDERSGRÄNSER

Kontaktpersonen ska vara myndig. Minderåriga får övernatta på hotellet under förutsättning att det bor åtminstone en myndig person i samma rum.

ORDNINGSREGLER

Hotellgästerna ska följa hotellets ordningsregler under sin vistelse. Ordningsreglerna finns att läsa i rummen.

LOGIUPPLÅTARENS ANSVAR

Person som bor i rummet är helt och hållet ansvarig för alla skador som han/hon orsakat och för de kostnader som orsakas hotellet eller tredje part eller som är en följd av handlingar i strid med avtalet. Om det inte går att fastställa identiteten på den gäst i rummet som orsakat skadan eller kostnaden eller om det inte går att få ersättning för skador eller kostnader av denna gäst, faktureras skadorna och kostnaderna kontaktpersonen.

Om det är problem att ta rummet i besittning eller om gästen upptäcker fel eller brister i säljarens tjänst, hotellrummets inredning och skick, ska gästen genast när felet upptäcks meddela säljaren, så säljaren har möjlighet att rätta till felet. Anmälan görs genom att ringa till Hemavans Wärdshuss telefonväxel, vars telefonnummer finns på hotellet. Säljaren är inte skyldig att gottgöra kontaktpersonen för fel eller brister som inte har meddelats på vederbörligt sätt och under vistelsen.

STÄDNING AV RUMMET

Städning av rummet ingår i hyran, i stugor och lägenheter ingår ingen städning.

KUNDENS PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

När du gör en beställning måste du uppge viss information om dig själv. Vid beställning anger du ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi tycker det är viktigt att du vet vad vi gör med dessa uppgifter och varför vi kräver dem av dig som handlar.

SÄLJARENS ANSVAR

Om säljaren inte kan erbjuda bokad logi, har kontaktpersonen rätt att få tillbaka bokningsavgiften. Säljaren ska utan dröjsmål meddela eventuella ändringar till kontaktpersonen för bokningen. Rätt till ändringar förbehålls.

Informationen du lämnar om dig själv används endast internt hos Hemavans Wärdshus AB. Vi garanterar att inga uppgifter om dig kommer säljas eller föras vidare till tredje part. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig hos oss. Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas.

Hemavans Wärdshus

28.02.2013